Kategorier
Covid-19 vård

Läkare med långtidscovid publicerar kunskapsöversikt

”Läkare till läkare”, en grupp läkare som själva har blivit långtidssjuka av covid-19, har märkt att kunskapen om denna nya sjukdom varierar stort bland läkarkollegor. Nu lanserar de en kunskapsöversikt om symtom, utredningsmöjligheter och kliniska erfarenheter av rehabilitering på den nya webbplatsen langtidscovid.se.

Syftet med webbplatsen är att nå en snabb kunskapsspridning i väntan på de nationella riktlinjer som ska tas fram av Socialstyrelsen, men som nu
aviserats bli försenade. En annan av författarna, Lisa Norén, säger att de hade hoppats att Socialstyrelsen skulle ha agerat mer skyndsamt i denna fråga.

När vi insåg hur lång tid det skulle ta för Socialstyrelsen tänkte vi att vi
behövde göra något själva. Det känns lite konstigt att så här viktig
information ska behöva komma från några som själva är sjuka, men också att vi blir klara mycket snabbare än en myndighet, säger Lisa Norén.
Webbplatsen är framtagen i samarbete med Svenska Covidföreningen.