Kategori Forskningsnytt, Nyheter

Det här är en sammanfattning av Spotlight-artikeln Immune system perturbations in patients with long COVID, publicerad i Cell den 4 januari 2024. 

Professor Petter Brodin, barnläkare på Karolinska och medlem i en stor internationell forskargrupp med fokus på postcovid, refererar tillsammans med medarbetaren Lucie Rodriguez några aktuella fynd relaterade till immunsystemet:

  • Fatigue, hjärndimma, minnesproblem och förvirring framstod som de vanligast förekommande problemen vid postcovid.
  • En rad individuella komponenter i immunsystemet uppvisade avvikelser hos sjuka jämfört med friska.
  • Det specifika antikroppssvaret mot SARS-CoV-2 var högre hos sjuka än tillfrisknade och nivåerna av antikroppar mot Epstein-Barr-virus och varicella-zoster var också högre talande för reaktivering av dessa virus. Liknande observationer i andra studier, tillsammans med fynd av kvarvarande rester av SARS-CoV-2 virus i plasma och vävnader i några, stöder hypotesen om kvarvarande virus som en möjlig mekanism vid postcovid. En allmän nedreglering av kontrollmekanismerna vid virusangrepp tycks föreligga.
  • Nivån av stresshormonet cortisol i blodet var lägre på morgonen hos sjuka, men man såg inte som förväntat ökning av adenocorticotropt hormon, ACTH, som stimulerar hypofysen till produktion av cortisol när brist föreligger.

Författarna menar att de beskrivna studieresultaten pekar på flera intressanta angreppspunkter för framtida läkemedel. De nämner också serotonin (signalsubstans som fungerar som budbärare mellan nervceller) som en ytterligare tänkbar angreppspunkt och hänvisar till en uppmärksammad artikel av Wong och medarbetare (”Serotonin reduction in post-acute sequelae of viral infection”). Denna forskargrupp visade nyligen att postcovid är associerat med reducerade nivåer av serotonin i blodet vid postcovid och menar att detta skulle kunna bidra till de kognitiva funktionsstörningar som plågar många patienter. Flera vägar att påverka med läkemedel är möjliga.

Brodin och Rodriguez ger hopp åt de många som lider av postcovid. Intensiv forskning pågår och kommer att fortsätta till dess att de patofysiologiska mekanismerna bakom postcovid är klarlagda och hjälp finns att erbjuda.

Lucie Rodriguez & Petter Brodin, Immune system perturbations in patients with long COVID, Published:January 04, 2024DOI:https://doi.org/10.1016/j.molmed.2023.12.008 

Marianne Hartford, docent och läkare

Fler nyheter