Våra rapporter

Här publiceras Svenska Covidföreningens rapporter och resultatsammanställningar av undersökningar vi genomfört.

Valkompass riks 2022

Augusti 2022

Vad vill politikerna i postcovidfrågan? Ta del av riksdagspartiernas svar.

Ladda ner

Valkompass region 2022

Augusti 2022

Vad vill politikerna i postcovidfrågan? Ta del av regionernas svar.

Ladda ner

Behov av kunskap om postcovid i äldrevården

Mars 2022

Svenska Covidföreningen har genomfört en undersökning i landets kommuner.

Ladda ner

Det är som att vi inte finns

Augusti 2021

En kunskapsöversikt om postcovid och patienters vittnesmål om vården.

Ladda ner

För lite och för långsamt

Januari 2021

Varken individerna eller samhället har råd att vänta. SCF:s kommentar till Socialstyrelsens redovisning av rehabiliteringsuppdraget.

Ladda ner

Långtidssjuka i covid-19

November 2020

Den uteblivna hanteringen av pandemins största patientgrupp.

Ladda ner