Forskningsnytt

På den här sidan samlar vi sammanfattningar av forskningstudier, intervjuer med forskare och inlägg från forskningskonferenser.

Antalet vetenskapliga publikationer med fokus på postcovid är stadigt växande. Stora framsteg har gjorts på mycket kort tid. Även om man ännu inte lyckats klarlägga de bakomliggande mekanismerna så lär vi oss mer och mer för varje dag som går.

Många experter har fokuserat på att över tid i detalj kartlägga mindre grupper av de patienter som blivit allra sjukast i postcovid och sedan gjort jämförelser med friska kontrollpersoner och patienter som tillfrisknat från en akut episod med SARS-CoV-2. Med hjälp av avancerad laboratorieteknik och komplicerade statistiska analyser, inkluderande AI och maskininlärning, har man kunnat påvisa en rad avvikelser relaterade till immunförsvar, inflammation och kroppens förmåga att bekämpa infektion hos de sjukaste. Experterna är säkra på att de fynd som gjorts kommer att leda till att vi inom en mycket snar framtid har blodtester, som enkelt kan användas för att ställa diagnos och med säkerhet kunna avgöra vem som är drabbad av postcovid. Fynden innebär också att man får möjlighet att testa om korrigering av iakttagna avvikelser kan vara en framgångsrik behandling. Ett flertal studier enligt denna princip är redan initierade.