Kategori Forskningsnytt, Nyheter

Det här är en sammanfattning av studien Long COVID manifests with T cell dysregulation, inflammation and an uncoordinated adaptive immune response to SARS-CoV-2, publicerad i Nature Immunology den 11 januari 2024.

En forskargrupp har genom avancerade studier av celler inom immunsystemet konstaterat att det inte fungerar som det ska vid postcovid. Teamet har följt en grupp på 43 personer som insjuknat akut i SARS-CoV-2 och som under uppföljningstiden varken återinsjuknat eller blivit vaccinerade. Efter 8 månader hade 16 tillfrisknat och 27 utvecklat postcovid. Hundratals blodproteiner med speciell inriktning på T-celler analyserades hos alla. Hos friska spelar T-cellerna stor roll vid bekämpande av infektioner av olika slag men bidrar också till uppkomst av kroniska inflammatoriska tillstånd.

Patienterna med postcovid hade inte en ökad nivå av T-celler men man fann skillnader i undergrupper. De T-celler som är ansvariga för att koordinera det sammantagna immunsvaret uppvisade ett ökat inflammatoriskt påslag hos patienterna med postcovid. I en annan subgrupp av T-celler, som normalt tar död på virus och bakterier, såg forskarna tecken på utmattning. Sådana förändringar brukar man se vid kroniska virusinfektioner, som till exempel HIV, och innebär att den del av immunförsvaret som sköts av dessa T-celler slutat att reagera på virus och inte längre dödar infekterade celler.

De sjuka hade högre nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 men dessa samarbetade inte med T-cellerna på ett förväntat sätt.

Även dessa forskares sammanlagda fynd talar för att en låg nivå av kvarvarande virus kan vara en viktig faktor vid postcovid. Ytterligare fynd ger anledning att tro att en i normalfallet fungerande samverkan mellan olika komponenter i immunsystemet är ur funktion vid postcovid.

Yin, K., Peluso, M.J., Luo, X. et al. Long COVID manifests with T cell dysregulation, inflammation and an uncoordinated adaptive immune response to SARS-CoV-2. Nat Immunol 25, 218–225 (2024). https://doi.org/10.1038/s41590-023-01724-6

Marianne Hartford, docent och läkare 

Fler nyheter