Förtroendevalda

Här presenteras Svenska Covidföreningens förtroendevalda för verksamhetsåret 2023/2024.

Styrelsen

Ordförande

Anne Wiström, Västra Götalandsregionen

Vice ordförande

Emma Moderato, Region Stockholm

Sekreterare

Moa Davou, Region Kalmar

Kassör

Erica Sjölin

Ledamot

Lisa Norén, Region Stockholm

Pär Thorhard

Ledamot

Pär Thorhard, Region Stockholm

Ledamot

Mats Carlberg, Västra Götalandsregionen

Ledamot

Sofia Breland, Region Halland

Ledamot

Anja L Sundberg, Region Stockholm

1:a suppleant

Tove Lundberg, Region Skåne

2:a suppleant

Helena Tennhage, Region Stockholm

3:a suppleant

Lina Wramner, Västra Götalandsregionen

Valberedningen

Valberedare

Maria Nordin, Region Stockholm

Valberedare

Karolin Wiström Olsson, Västra Götalandsregionen

Valberedare

Louise Hederås, Region Uppsala

Valberedare

Veronica Hårdén, Region Stockholm

Revisorer

Revisor

Malin Junestav, Region Stockholm

Revisorsuppleant

Tony Håkansson, Västra Götalandsregionen