Integritetspolicy

Ändamål

Personuppgifter lagras enbart för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med föreningens stadgar i medlemmars intressen:

Föreningen skall verka för

 • att öka kunskap om och förståelse för covid-19 och postcovid i samhälle, inom vård och forskning samt bland politiker och myndigheter. 
 • att stötta de som direkt eller indirekt har drabbats av covid-19.

Genom att främja

 • en vårdorganisation som möjliggör effektivt lärande
 • forskning och studier,
 • möjligheter till vård, behandling och rehabilitering
 • ett ändamålsenligt socialt skyddsnät för de som drabbats

Särskild vikt skall läggas vid att bidra med de drabbades erfarenheter samt vid folk- och opinionsbildning. 

Vi behöver personuppgifter till medlemmar för att kunna nå ut till medlemmar med t.ex. kallelser, inbjudningar och för att kunna efterfråga idéer, feedback och föreningsengagemang. Utöver namn och kontaktinformation behöver vi också kunna fastställa antal unika medlemmar, för att kunna använda den siffran i vårt påverkansarbete. Detta görs bland annat med hjälp av personnummer/födelsedatum.

Vi behöver personuppgifter till externa parter för att kunna samverka med organisationer, forskare, vårdaktörer, politiker, myndigheter, media etc.
De lagliga grunderna för föreningens hantering av personuppgifter utgörs av samtycke, föreningens berättigade intresse av att kunna bedriva verksamhet i enlighet med våra syften (folk och opinionsbildning, medlemsstöd etc) samt för att kunna fullgöra avtal.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Medlemskapsansökan och medlemsregister

På föreningens hemsida kan man ansöka om medlemskap via ett webbformulär. Namn, adress, region, e-postadress och födelsedatum är obligatoriskt när man söker medlemskap där. Varje medlem i föreningen ges ett unikt medlemsnummer.

Eftersom man inte behöver vara sjuk för att gå med i Svenska Covidföreningen, och vi inte frågar något om detta, så innehåller vårt register inte några särskilda kategorier av personuppgifter om människors hälsa.

För all information som lämnas och registreras i samband med medlemskapsansökan ger den blivande medlemmen sitt samtycke. Detta gäller både ansökan via vår hemsida och via post.

Varför efterfrågar vi personnummer i medlemsansökningar på hemsidan?

Vi är en påverkansorganisation vars trovärdighet vilar på våra medlemssiffror. Ett personnummer möjliggör för föreningen att kvalitetssäkra vårt medlemsregister, då våra medlemmar och vår trovärdighet är föreningens yttersta tillgångar. Personnumret är inte obligatoriskt.

Personnumren används inte till något annat.

Hur hanterar vi vårt medlemsregister?

Styrelsen beslutar om fyra personer som ska ha tillgång till medlemsregistret.
Medlemmarnas namn, e-post och adressuppgifter används till utskick, men hanteras alltid så att medlemmarna inte kan se varandras uppgifter. Personnummer hanteras aldrig utanför medlemsregistret.

Andra personuppgifter

Svenska Covidföreningen hanterar även följande personuppgifter.

 • Uppgifter som vi får när individer söker söker samarbeten med oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Uppgifter som vi får när individer svarar på enkäter och förfrågningar
 • Offentliga uppgifter rörande forskare, journalister och övriga intressenter

Särskilda kategorier av personuppgifter om människors hälsa

I den mån människor frivilligt kontaktar oss med information om sin hälsa, så avidentifierar och raderar vi information som kan kopplas till en individ kontinuerligt.

Vill du bli glömd?

Du har alltid rätt att få dina uppgifter raderade. Kontakta oss på info@covidforeningen.se eller via brev om du vill att vi rensar bort dina uppgifter.

Ändringar i hanteringen av personuppgifter

Ändringar i hanteringen av personuppgifter beslutas av styrelsen och läggs ut på hemsidan. Medlemmar rekommenderas att ta del av dessa regelbundet. Ambitionen är dock att ändringar ska stärka medlemmarnas integritetsskydd, inte försvaga det.

Sammanfattning av åtgärder för att minimera ingrepp i medlemmarnas integritet

 • Individens samtycke krävs för registrering.
 • Endast fyra styrelseledamöter ges tillgång till medlemsregistret.
 • Halvårsvis rutin för regelbunden rensning av mail och utskickslistor
 • Kontinuerlig och skyndsam avidentifiering och radering om frivilligt inskickade uppgifter om människors hälsa.
 • Ett utskicksverktyg används, som gör att medlemmar inte kan se varandras adresser när föreningen gör massutskick.
 • Personnummer lämnar aldrig registret.
 • Medlemmars kontaktuppgifter används enbart i dialog mellan föreningen och dess medlemmar om annat inte överenskommits med individen i fråga.

För mer information om hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Särskilt om webbplatsen

Vår webbplatsadress är https://covidforeningen.se.

Webbplatsen är producerad av GoldLife AB som använder moderna tekniker och lösningar som t.ex. WordPress som publiceringsplattform och responsive design för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.

Genom att använda webbplatsen covidforeningen.se och Svenska Covidföreningens tjänster samtycker du till att föreningen lagrar kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och vad de används till. Besökaren ska också ges möjlighet att vägra sådan användning.

Föreningen använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För Svenska Covidföreningen innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

Cookie-filer

På covidforeningen.se används cookies. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till vår användning av cookies samt insamling och användning av information som vi får genom din användning av webbplatsen.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Den insamlade informationen syftar främst till att utveckla webbplatsen och dess prestanda. Observera att cookien inte kan identifiera dig personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator, surfplatta eller mobil som du använder vid besöket. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På covidforeningen.se används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen. Statistiken kan även handla om dig, dina intressen eller din internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) och används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig.

Session cookies

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder covidforeningen.se’s tjänster.

Välja bort cookies

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Här finns viss information om hur du kan hantera cookies för olika webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

covidforeningen.se använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att samla in information om besökarna, så som demografisk data, och utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Om du inte vill att dina besök på covidforeningen.se ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.