FAQ

Vad är Svenska Covidföreningen?

Det är en ideell patientförening för de som har drabbats av covid-19.

Vem får vara med?

Vi är en inkluderande förening som välkomnar drabbade oavsett om man haft möjlighet att säkerställa sin diagnos eller inte. Även anhöriga och andra engagerade som ställer sig bakom patientperspektivet är välkomna som medlemmar.

Hur blir man medlem?

Medlem blir man här.

Kostar det något?

Vi har en frivillig medlemsavgift på 100 kr. Därutöver finns möjlighet att donera pengar i samband med medlemskapsansökan eller senare. Självklart kan vi driva en bättre verksamhet med mer pengar i föreningen, men i nuläget är det viktigast att synliggöra storleken på rörelsen. Därför har vi valt att slopa kravet på medlemsavgift. Men vi hoppas givetvis att ni som kan väljer att hjälpa föreningen ekonomiskt.