Välkommen!

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området. Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska Covidföreningen, oavsett om du själv är sjuk, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang.

Gå direkt

Vårt material
Vårt informationsmaterial
Personliga berättelser
Studier på gång
Studier på gång
Om föreningen
Om föreningen
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
Bli medlem
Bli medlem