Välkommen till Svenska Covidföreningen

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening som företräder de som drabbats av covid-19 och postcovid. Vi arbetar för att främja forskning och kunskap om SARS-CoV-2:s följder, samt för en adekvat vård för patientgruppen.

Nationell handlingsplan överlämnad till regeringen

Ska vi leva med Sars-CoV-2 måste vi lära oss att hantera – och på sikt bota – dess långtidskonsekvenser. Den 25 januari 2023 lämnade vi över Svenska Covidföreningens förslag på nationell handlingsplan till regeringen.

Kvinna sitter i pyjamas och känner sig deprimerad

Ung man med munskydd blickar upp mot himlen.

Kunskapsstöd vid akut covid-19-infektion

Smittspridningen är återigen hög och många drabbas av covid-19-infektion. Samtidigt varierar kunskapsnivån om utredning och behandling kraftigt mellan husläkare i primärvården. Vi vill därför tipsa om Region Stockholms kunskapsstöd vid akut covid-19-infektion, som du kan skriva ut och ta med dig till din läkare. Där finns flera förslag på utredningsåtgärder och behandling.

Står du nära någon med postcovid?

För att du som anhörig, vän, lärare, chef eller kollega ska kunna ge stöd på bästa sätt har Svenska Covidföreningen tagit fram ett informationsmaterial om postcovid som riktar sig till dig som står nära någon med postcovid. Där framgår också vart du som anhörig kan vända dig för att få stöd.

Myndighet publicerar kartläggning av postcovidvård

Den 3 oktober publicerade Myndigheten för vård-och omsorgsanalys (Vårdanalys) rapporten Postcovid i praktiken, vilket är slutrapporteringen av regeringsuppdraget att kartlägga skillnader i postcovidvården. Rapporten pekar på en rad brister och visar att det finns regionala skillnader i postcovidvården.

Majoritet i riksdagen för nationellt kunskaps-
centrum

Svenska Covidföreningen har genomfört en valkompass som skickats ut till alla partier nationellt och regionalt. Nu kan du läsa vad politikerna har svarat på våra frågor om postcovid.

Till dig som patient

På den här sidan samlar vi informationsmaterial som du kan ta med dig till vården, hemsidor du kan tipsa din läkare om och annat du kan ha användning av som patient med postcovid.

Våra rapporter

Läs mer om Svenska Covidföreningens rapporter och ta del av resultaten från undersökningar vi genomfört.

Frågor vi driver

Vi arbetar för mer forskning, en god och jämlik hälso- och sjukvård och för ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats.

Bli medlem

Tillsammans kan vi påverka. Oavsett om du är patient, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang så kan du bli medlem.

Nyheter

24%

Har förlorat jobb eller huvudsaklig sysselsättning på grund av postcovid

90%

Har tvingats sluta med meningsfulla fritidsaktiviteter på grund av postcovid

3%

Upplever att de helt och hållet har fått den vård de behöver