Välkommen!

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området. Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska Covidföreningen, oavsett om du själv är sjuk, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang.

Gå direkt

Informationsmaterial
Vårt informationsmaterial
Personliga berättelser
Studier på gång
Studier på gång