Välkommen!

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området.

Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska Covidföreningen, oavsett om du själv är sjuk, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang.

Ordföranden har ordet

Ladda hem vår flyer!

 

Personliga berättelser

Covidföreningen i media