Kategori Forskning & kunskap, Nyheter, Vård

WHO publicerar riktlinjer

Den 15 september 2022 publicerade Världshälsoorganisationen WHO kliniska riktlinjer för covid-19 och postcovid. Ta del av dem på WHO:s hemsida. Postcovid hos vuxna avhandlas på s. 104 och framåt.

Du kan också läsa WHO:s faktablad om postcovid här.

Fler nyheter