Kategori Engagera dig, Nyheter

Hjälp föreningen att växa

Svenska Covidföreningen arbetar ständigt för att stärka verksamheten så vi kan stötta fler som drabbats av covid-19 och postcovid. En viktig del av arbetet är att säkra ekonomiska medel genom verksamhets- och projektbidrag från stiftelser, regioner, kommuner och statliga aktörer, bland annat för att kunna anställa personal. Har du tidigare erfarenheter av att söka projekt- och/eller verksamhetsbidrag är det ett stort plus. Du kommer arbeta tillsammans med andra engagerade i föreningens arbetsgrupp för hållbart engagemang. Uppgifterna kan bland annat bestå av att:

  • Ta fram idéer på projekt vi kan söka pengar för
  • Ta fram förslag på medel vi kan söka
  • Bevaka viktiga ansökningsdatum
  • Delta i skrivandet av ansökningar

Låter det intressant?

Fler nyheter