Kategori Engagera dig, Nyheter

Vi startar ny arbetsgrupp

För att kunna informera om forskning på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt planerar SCF att starta en ny arbetsgrupp. Till den söker vi disputerad vårdpersonal som har ett engagemang för postcovid. Som medlem i arbetsgruppen åtar du dig att sammanfatta en eller ett par forskningsstudier i månaden, på uppdrag av styrelsen (dvs du behöver inte aktivt bevaka publicering av ny forskning om du inte vill). Sammanfattningarna publiceras på Forskningsnytt på hemsidan och skickas ut i föreningens nyhetsbrev till medlemmar. Kunskapen utgör även ett viktigt underlag i föreningens dialog med beslutsfattare. Arbetsgruppen leds av en läkare i styrelsen och är helt digital.

Är du intresserad?

Vet du någon som skulle passa i arbetsgruppen? Dela gärna annonsen vidare.

Att vara engagerad i föreningen

Föreningen engagerar både friska och de som själva är sjuka.

Till de som själva är sjuka: Det finns en stor förståelse för att man har bättre och sämre perioder och att man inte kan prestera som när man var frisk, men trots allt har vi lyckats åstadkomma en hel del tillsammans! Vi tror på ett öppet och prestigelöst klimat där vi visar förståelse för varandras sjukdom, samtidigt som vi är tydliga med vad vi orkar eller inte orkar. Vi arbetar ofta i projektgrupper och kör man fast finns det alltid någon att bolla med.

Eftersom vi är en helt digital förening behöver du ha grundläggande tekniska kunskaper och kunna sätta dig in i de program vi arbetar i.

Du behöver inte vara publik med ditt engagemang.

Alla engagemang är ideella.

Fler nyheter