Kategori Delta i studier, Nyheter

Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19

Vill du delta i en studie om långvariga symtom efter covid-19-infektion? Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet söker deltagare till en studie med syfte att öka kunskapen om långvariga symtom efter covid-19.

Du kan delta i studien om du är minst 18 år, har haft en bekräftad eller möjlig covid-19-infektion och upplever kvarstående symtom mer än två månader efter insjuknandet. Symtomen ska vara kvarstående när du anmäler dig till studien och det ska inte ha gått mer än ett år från insjuknade i covid-19. Observera att man inte kan inkluderas i studien om det har gått mer än 12 månader sedan man insjuknade i covid-19!

Studien är webbaserad och riktar sig till patienter i primärvård i hela Sverige. Om man deltar kommer man att varje månad till och med ett år efter insjuknande i covid-19 få besvara frågeformulär om symtom, funktionsförmåga, arbetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.

Innan du kan anmäla dig till studien måste du ha läst hela forskningspersonsinformationen. Läs mer här

Fler nyheter