Kategori Delta i studier, Nyheter

Förfrågan om deltagande i en internet-baserad rehabiliteringsstudie för personer drabbade med långvariga symtom efter covid-19 infektion

Anmälan sker via länk: https://covidrehab.bassdb.se/registration/107

Bakgrund och syfte

Covid-19 har resulterat i svåra och mildare sjukdomsförlopp. Vi vänder oss till dig som inte blivit återställd efter covid-19 infektion och har kvarstående symtom som hindrar din funktion och aktivitet.

Både den som har varit inneliggande på sjukhus med covid-19 infektion och den som inte behövt sjukhusinläggning kan söka till studien om man fortfarande upplever symtom som nedsätter funktion och aktivitet.

Syftet med projektet är att öka kunskap om den nya post-covid-19-gruppen och dess rehabiliteringsbehov samt testa multimodal internet-baserad rehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att förebygga negativt sjukdomsförlopp då nuvarande sjukvårdsstrukturer inte är tillfredställande för den växande gruppen och nya lösningar behövs.

Om studien

Behandlingen genomförs i grupp via Microsoft Teams (eller en annan internetplattform via sjukhus) med individuellt anpassad fysisk aktivitet via ExorLive under 8 veckors tid.

Antal tillfällen: 2 per dag, 3 gånger per vecka.

Rehabiliteringen sker delvis i grupp och delvis individuellt. I grupprehabilitering kommer vi erbjuda insatser som främjar lung- och hjärtfunktioner, hjälper hantera symtombilden, normalisera sömnen samt lära dig lugn fysisk aktivitet/avspänning. Dessutom kommer du utöva anpassad individuell fysisk aktivitet i samråd med teamets fysioterapeut några dagar per vecka på egen hand och registrera aktiviteten på app ExorLive.

Rehabiliteringen kommer ges av ett multimodalt team med läkare, fysioterapeut och psykolog i större utsträckning samt arbetsterapeut.

För att individualisera ditt deltagande och mål kommer erbjudas veckovisa individuella avstämningar med någon av teamets medlemmar.

Samtycke och ifyllande av frågeformulär samt genomförande av funktionstester

För att kunna delta i studie behöver du ge ditt samtycke och fylla i ett antal frågeformulär samt göra 2 funktionstester hemma. Att fylla i frågeformulären kan vara ansträngande och tiden kan variera beroende på dina symtom. Du kan dela upp ifyllandet men gör klart allt inom 24-48 timmar.

Om du inte har egen pulsoximeter för funktionstester kommer vi att låna en och skicka per post hem till dig. För det kontaktar du ansvarig studieledare under rekryteringsperiod.

Viktigt att funktionstester görs på samma sätt innan och efter rehabilitering.

All data kommer du fylla i via en internetplattform på Karolinska Institutet innan rehabiliteringen, direkt efter rehabiliteringen och vid 6 månaders uppföljning.

I nästa steg sker även en längre tidsuppföljning genom att samla in data från Försäkringskassan och Statistiska Centralbyrån för att utvärdera arbete och sjukskrivningsmönster 1 år innan och 1 år efter rehabiliteringen. För enkelhetens skull vill vi samla samtycke för samtliga moment under samma inloggning/underskrift.

Personer som deltar i studien kommer att lottas till rehabilitering eller väntelista. Nästa omgång av rehabiliteringsprogrammet planeras under veckorna 19-26 (10 maj – 30 juni 2022), för väntelistan sker rehabilitering senare under året eller nästa år.

Deltagandet är kostnadsfri och helt internet-baserat.

Om du jobbar och behöver förebyggande sjukskrivning för deltagandet kommer vi guida dig hur du ansöker om det. Om du beslutar för att du vill delta i studien anmäler du ditt intresse på projektets hemsida och lämnat in samtycke. För att kunna genomföra en intresseanmälan behöver du ha ett BankID.

Vem kan delta?

För att delta i studie behöver du uppfylla inklusionskriterier:

  1. bekräftad covid-19 infektion (positiva tester eller bekräftad läkarbedömning);
  2. kvarstående funktionsnedsättande post-covid-19 symtom längre än 3-6 månader efter insjuknandet;
  3. arbetsför ålder 18-67 år;
  4. du är medicinskt utredd och behandlad avseende annan medicinsk samsjuklighet eller viktiga kroppsfunktioner, t ex hjärta, lungor, etc. och
  5. förmåga att delta i internet-baserad rehabilitering på svenska i grupp och individuellt.
Vem kan inte delta

Exklusionskriterier:

  1. Oklar sjukdomsdebut avseende covid-19 med eller utan annan samsjuklighet som debuterade samtidigt (t ex stressutmattningssyndrom, post-traumatiskt stressyndrom samt andra psykologiska och somatiska tillstånd;
  2. alkohol och drogmissbruk;
  3. obehandlad psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet;
  4. pågående medicinsk eller psykoterapeutisk behandling som kan hindra deltagande i rehabilitering eller väsentligen påverka rehabiliteringsutfall (t ex psykoterapi, justering av läkemedelsbehandlingar, bedömning görs individuellt fall från fall).
Anmälan och frågor

Anmälan sker via länk https://covidrehab.bassdb.se/registration/107.

Frågor kan ställas till Indre Bileviciute-Ljungar, studieledare, överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring.

E-post: Indre.Bileviciute-Ljungar@capiostgoran.se

Telefon: 08-58703158

Forskningshuvudman för projektet är Smärt- och utmattningsrehab, Smärtkliniken, St. Görans sjukhus och Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm.

Fler nyheter