Kategori Delta i studier, Nyheter

Studie om hyperbar syrgasbehandling i tryckkammare

Forskare söker tidigare väsentligen friska forskningspersoner med postcovid som påverkar förmågan att arbeta eller studera. Studien är en läkemedelsprövning med hyperbar syrgasbehandling i tryckkammare på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, i samarbete med Karolinska Institutet. Syftet är att undersöka om symtom från postcovid kan lindras eller botas samt hur hjärta, blodkärl, syreradikaler och genuttryck i immunceller i blod påverkas.

De söker dig som är:

  1. Tidigare väsentligen frisk och arbetsför (innan covid)
  2. 18-60 år
  3. Utredd och har fått diagnosen långtidscovid (U09.9)
  4. Inte gravid

Studien är placebokontrollerad, vilket inneär att du vid deltagande lottas till att få syrgasbehandling eller behandling med luft i tryckkammare. Behandling ges vid maximalt tio tillfällen under sex veckor. En behandling tar ca två timmar. Effekten utvärderas efter tre månader men studien pågår ett år. De bedömer dina symptom med fysiska tester, hälsoenkäter, aktivitetsmätare samt mätning av hjärt-kärlfunktion med tryckmätare på finger. De studerar även hur syreradikaler och genuttryck i immunceller i blodet förändras under tiden. Besök innan och efter behandlingsperioden tar ca två timmar, blodprov tas vid fem tillfällen under ett år. Innan du kan bli aktuell för studien behöver du fylla i en hälsoenkät och eventuellt kompletterande undersökningar och blodprov kan behövas.

Ingen ekonomisk ersättning utbetalas för deltagande. Du omfattas av patient- och läkemedelsförsäkringen vid deltagande.

Din medverkan är helt frivillig och påverkar inte den vård eller uppföljning du i övrigt får för din sjukdom. Du kan när som helst avbryta deltagande i studien. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Mer utförlig information om studien får du muntligt, om du kontaktar forskarna, och därefter skriftligt genom en forskningspersonsinformation som skickas till dig. Du har möjlighet att ställa fler frågor då du läst informationen innan du bestämmer om du vill vara med.

Om denna studie verkar intressant kontakta:

Anders Kjellberg, bitr. överläkare, PMI/ME Intensivvård och Thoraxoperation, hyperbarmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna anders.kjellberg@ki.se eller telefon 08-517 752 12

Ladda ner annonsering forskningspersoner HOT-LOCO här.

Fler nyheter