Kategorier
Nytt från styrelsen

Vi behöver forskning och covidmottagningar

Många av vårens drabbade är fortfarande sjuka och nu även utförsäkrade. När smittan nu åter tar fart står vi inte bara inför ökad belastning på IVA och fler dödsfall, utan även en andra våg av långtidssjuka som vården fortfarande står oförberedd att hantera.

Vi behöver forskning och covidmottagningar så att långtidssymtom kan utredas och behandlas av olika specialister i samverkan.
Vi bör följa Storbritannien och Danmark, där man förstått vikten av sådana satsningar.”

Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande Svenska Covidföreningen
11 nov 2020