Kategorier
Nytt från styrelsen

Verksamhetsberättelse för Svenska Covidföreningen 2020

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2020 tillgänglig. Läs sammanfattningen av föreningens första levnadsår här.

Ur innehållet:

 • Om Svenska Covidföreningen
 • Styrelsen
 • Revisorer
 • Medlemmar
 • Påverkansarbete
 • Medverkan i media och synliggörande av patientgruppen
 • Deltagande i referens- och arbetsgrupper och dialogforum
 • Övrig kommunikation
 • Samarbeten
 • Tidslinje
 • Ekonomisk berättelse (inkl. resultat- och balansräkning)
 • Verksamhetsberättelsens undertecknande
 • Kontakt