Kategori Nytt från styrelsen, Nyheter

Så här nominerar du

Nu börjar arbetet med att hitta nya förtroendevalda till Svenska Covidföreningen! Är du själv intresserad av att kandidera till någon post eller känner du till någon som du tror skulle passa? Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening som verkar för bättre vård för patienter med covid och postcovid och mer forskning inom området. Föreningen är öppen för alla oavsett om man själv har drabbats, är anhörig eller har andra skäl för sitt engagemang.

Har du en vilja att påverka samt idéer om hur arbetet i föreningen skulle kunna utvecklas? Gillar du att skriva och debattera? Är du insatt i medicin och hur sjukvården är organiserad? Har du kunskaper inom redovisning och ekonomi eller är du bra på att klura ut IT-lösningar eller har du någon annan kompetens som du tror skulle vara till gagn för föreningen? Vi behöver folk med olika typer av kompetenser!

De poster som ska tillsättas är styrelseposter, valberedning, revisor samt revisorssuppleant.

Den nuvarande valberedningen lägger fram förslag på förtroendevalda.

Vid årsmötet den 23 april kommer omröstningar ske då alla poster tillsätts.

Observera att sista dagen att nominera någon är den 31 mars!

Läs mer & nominera här.

Fler nyheter