Postcovid-mottagningar

Här hittar du information om postcovidmottagningar för barn och vuxna.

Karta över mottagningar

Svenska Covidföreningen har genomfört en kartläggning av postcovidmottagningar i Sverige. Vid tidpunkten för datainsamlingen (januari 2024) hade fyra av landets 21 regioner någon form av postcovidmottagning.

Förändringar sker ständigt i hälso- och sjukvården. Har du uppgifter om ytterligare en mottagning eller kännedom om att någon av de uppgifter som listas nedan inte längre stämmer? Kontakta oss på info@covidforeningen.se

Region Mottagning Inriktning Remiss Läs mer
1. Stockholm Mottagning postinfektiösa sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Utredning och diagnostik, vuxna. Remiss från läkare eller egenremiss. Tar emot från hela landet. Se vårdprogram för mer info.
2. Stockholm Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus Rehabilitering vid kognitiva besvär, vuxna. Remiss från läkare. Tar emot från hela landet. Se vårdprogram för mer info.
3. Stockholm Barninfektionsmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus Utredning och diagnostik, barn. Remiss från läkare. Uppgift om upptagningsområde saknas. Se vårdprogram för mer info.
4. Värmland Postcovidmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad Bedömning och rehabilitering, vuxna. Remiss från läkare. Tar emot från Region Värmland. Offentligt vårdprogram saknas.
5. Östergötland Barnmottagning US, H.K.H. Kronprinsessans Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping Utredning, diagnostik, behandling och rehabilitering, barn. Remiss från läkare. Tar emot från Sydöstra sjukvårdsregionen (regionerna Östergötland, Kalmar och Jönköping). Offentligt vårdprogram saknas.
6. Skåne Postinfektiösa teamet, barnmottagningen Skånes universitetssjukhus, Lund Uppgift saknas. Remiss från läkare. Tar emot från Region Skåne. Offentligt vårdprogam saknas.

Söka vård i annan region

Vill du läsa mer om vad som gäller när du vill söka vård i annan region? Ta del av Svenska Covidföreningens informationsmaterial Dina rättigheter som patient (publiceras i mars 2024).