Kategori Nyheter, Forskning & kunskap

Virus- och pandemifonden utlyser ett forskningsanslag à 200.000 SEK för forskning om postcovid

For information in English, se pdf below

Bakgrund: Virus- och pandemifonden i samarbete med Svenska Covidföreningen organiserade en insamlingskampanj för forskning om postcovid under hösten 2022. Kampanjen samlade in ca 86000 SEK. Virus- och pandemifonden skjuter till ytterligare 114.000 SEK och utlyser nu ett ettårigt forskningsanslag om 200.000 SEK för forskning om postcovid.

Utlysningen är bred och syftar till att öka kunskapen om:

 • De molekylära och/eller cellulära mekanismer som orsakar postcovid och/eller försenar tillfrisknande.
 • Biomarkörer för att diagnosticera och karaktärisera postcovid.
 • Riskfaktorer för att utveckla postcovid.

Ansökan som skrivs på engelska (förutom populärvetenskapliga sammanfattningen) ska innehålla:

 • Abstrakt (max 1500 tecken) med information om:
  – Syfte och mål
  – Metoder
  – Forskningsprojekets betydelse.
 • Populärvetenskaplig sammanfattning (max 2500 tecken, på svenska)
 • Projektbeskrivning (max fyra sidor), med följande delar
  – Syfte och mål.
  – Bakgrund
  – Betydelse (för kunskapen inom området, och/eller för nyttiggörande)
  – Teori och metoder
  – Genomförande
  – Samarbeten (lista samarbetspartners och beskriv deras betydelse för det föreslagna projektet)
  – Etiska överväganden och i tillämpliga fall etiskt godkännande.
 • CV (max två sidor), med information om (endast huvudsökande):
  – Nuvarande och tidigare tjänster
  – Handledning av doktorander och postdocs (som huvudhandledare, endast)
  – Beviljade, pågående forskningsanslag som beviljats som huvudsökande
  – Övriga meriter
 • Publikationslista, innehållande (endast huvudsökandes publikationer):
  – De tio publikationer som är mest relevanta för det föreslagna projektet.
  – En lista med samtliga publikationer under de senaste åtta åren, från 2015. Dela upp i originalarbeten (peer-reviewed), reviews, samt övriga publikationer.

Ansökningarna kommer att bedömas av Virus- och pandemifondens styrelse som består av experter i virologi. Projekten kommer bedömas med avseende på vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och betydelse för att öka kunskapen om postcovid. Patientperspektiv beaktas genom att låta representant från Svenska Covidföreningen yttra sig i samband med bedömningen och beslut om tilldelning av anslag. Styrelsens bedömning kan inte överklagas.

Ansökan skickas till info@pandemifonden.se senast 20/5 2023.

Besked om tilldelning beräknas senast till 1/9 2023.

Dispositionstiden för det ettåriga anslaget är 18 månader. En projektrapport skickas till info@pandemifonden.se inom tre månader efter att dispositionstiden löpt ut.

Ladda ner pdf/download pdf

Fler nyheter