Kategori Nyheter, Pressmeddelanden

ATT: Stefan Löfvén, statsminister; Lena Hallengren, socialminister; Matilda Ernkrants, minister för högre utbildning och forskning; Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten; Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner; Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister; Mats Melin, ordförande Coronakommissionen

CC: Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, som efter vårt senaste brev har bjudit in till dialog

Den 14 oktober skrev vi ett öppet brev till er, eftersom vi med oro ser hur Sverige hamnar efter i hanteringen av pandemins största patientgrupp i behov av samhällets stöd, nämligen de långtidssjuka i covid-19. Med anledning av tisdagens presskonferens om den ökade smittspridningen – där frågan om de långtidssjuka återigen lämnades okommenterad – väljer vi att skriva till er på nytt.

Den första vågen långtidssjuka möttes av en oförberedd primärvård utan förutsättningar eller kunskap att hantera den multisystemiska symtombild som sjukdomen ofta ger upphov till. Många av de drabbade är fortfarande sjuka och numera även utförsäkrade. Med en stigande kurva över smittade i landet ökar vår oro eftersom vi vet att det – utöver belastning på IVA och fler omedelbara dödsfall – även innebär en andra våg av långtidssjuka och att samhället fortfarande står oförberett. För att höstens insjuknade inte ska gå samma väg till mötes som vårens krävs skyndsamt agerande från er sida.

Sedan vårt senaste brev har även Sundhetsstyrelsen i Danmark meddelat att regionala kliniker med tvärvetenskapliga team bör inrättas i varje region, likt de vi föreslog i vårt brev. Mottagningarna ska både bedöma och behandla patienter med långtidskomplikationer av covid-19 samtidigt som man på detta sätt säkerställer ett effektivt lärande. WHO har ägnat en hel presskonferens åt gruppen långtidssjuka. Men från er – svenska politiker, myndigheter och regioner – är det fortfarande knäpptyst.

Svenska Covidföreningen ställer sig ytterst frågande till:

  • att gruppen långtidssjuka fortfarande inte har fått ett officiellt erkännande av ansvariga i Sverige,
  • att ansvariga inte ens har gjort en ansats att kartlägga hur många långtidssjuka vi har i landet,
  • att risken att bli långtidssjuk fortfarande inte omnämns som en faktor att ta hänsyn till i arbetet med
  • att bekämpa smittspridningen, samt
  • att gruppen långtidssjuka inte uttryckligen inkluderas i kartläggningen av medborgarnas vårdbehov med anledning av pandemin.

Att tiga ihjäl ett problem är sällan en långsiktigt hållbar strategi.

Vi bjuder återigen in till dialog. Det är dags att bryta beröringsskräcken i förhållande till de långtidssjuka.

Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande

Mathilda Sundvall, vice ordförande

Emma Mårtensson, talesperson

Varför patientperspektivet är viktigt

Svenska Covidföreningen är en patientförening som vuxit i rekordfart sedan starten. Vi bidrar gärna med patientperspektivet och de erfarenheter vi har samlat på oss i kontakt med långtidssjuka över hela landet såväl som internationellt. Kunskapen om covid-19 och långtidssjukas faktiska situation är fortfarande låg, och ofta saknas överblick och samlad kunskap. Vi anser därför att patienternas erfarenheter är extra viktiga att beakta vid såväl problemformulering som utarbetande av strategier och lösningar i hanteringen av denna patientgrupp.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats. 

Fler nyheter