Kategorier
Multidisciplinära mottagningar

Svåra långtidsbesvär efter covid-19: ”Ett jättestort bekymmer”

Nu är det primärvårdens patienter, som kommer till uppföljningsmottagningen – framför allt kvinnor mellan 40 och 60 år, som lider av långtidsbesvär.
SVT, Publicerad 24 februari 2021

Läs mer