Kategorier
Nytt från styrelsen

För lite och för långsamt – Svenska Covidföreningens kommentar till rehabiliteringsuppdraget – uppdaterad

Uppdaterad 2021-02-16

Svenska Covidföreningen ser att såväl det offentliga samtalet som de beslut som fattats beträffande långtidscovid vilar på en rad felaktiga grundantaganden. Detta leder till att åtgärderna som vidtas blir
missriktade samt till en felaktig bild av hur covid-19 faktiskt slår mot människor, samhället och folkhälsan. I avsnittet redogör Svenska Covidföreningen för dessa grundantaganden, och varför de
måste omprövas. Läs mer i pdf nedan