Kategorier
Föreläsning

Patienträttighetsveckan – digitala föreläsningar

Patienträttighetsveckans hela program hittar du på: www.fokuspatient.se

Vi utgår från European Charter of Patient’s Rights, och den 13:e punkten “Rätt att få klaga på vården”, och vill ge information och kunskap om de möjligheter som finns att framföra synpunkter.