Kategori Vård, Nyheter

En del får besvär efter covid

En del får problem med synen efter covid-19-infektion. Synen kan upplevas otydlig eller dubbel och att man fort blir trött i ögonen. Man kan också få huvudvärk eller känna sig mycket ansträngd när man gör arbetsuppgifter, läser eller ser på telefonen. Ibland kan man känna sig mer besvärad av solljus eller vissa belysningar. Man kan också uppleva det tröttande och besvärande när det är mycket intryck och rörelse i omgivande miljö eller när man åker med i bil. Vid sådana symtom kan det vara bra att göra en kontroll hos optiker för att se om det till exempel behövs glasögon för att avlasta ögonen och på så sätt spara energi. Optikern kan också utifrån undersökningen ge förslag på andra åtgärder avseende ögonhälsa eller för att lindra besvär av ljus eller omgivande rörelse.

Inför ditt optikerbesök

Jan Johansson, forskare vid Karolinska institutet och legitimerad optiker, har tagit fram ett informationsblad om synbesvär postcovid. Där ges tips om vad du kan behöva tänka på inför ditt optikerbesök, men även information till optikern. Ladda ner, skriv ut och ta med informationsbladet till din optiker.

Ladda ner informationsbladet här.

Synövningar du kan göra själv

Jan Johansson och Maria Jakobsson, som är legitimerad arbetsterapeut vid postcovidmottagningen i Linköping, har också tagit fram en beskrivning av synövningar du kan göra själv i hemmet.

Ladda ner övningarna här.

Fler nyheter