Kategori Nytt från styrelsen, Nyheter

Svenska Covidföreningen är bildad

Äntligen är det dags. Svenska Covidföreningen är bildad. Nu kan vi gemensamt lyfta patienternas perspektiv under pandemin. Jag är stolt över att vara ordförande och ser med stort allvar och optimism på möjligheterna att göra stor skillnad för folkhälsan i Sverige. Det är en viktig fråga för samhället och alla sjuka, men även för mig personligen då jag varit svårt sjuk sedan den 17 mars.

Vi som är drabbade har varit osynliga i politiken alltför länge. Myndigheter och vården har inte säkrat kapaciteten att ställa diagnoser och vissa riskgrupper har räknats ut på förhand. Det gör något med människan när ens livskamp inte uppmärksammas, när man inte får hjälp. I förlängningen är det tilliten och tillhörigheten till samhället som hotas.

Men det är vårt samhälle också. Vi är sannolikt mer än en procent av svenska folket som fortsatt kämpar med hälsan efter att ha drabbats av covid-19.*  Våra röster ska höras. Som en demokratisk rörelse kan vi ta plats i de viktiga samtalen och arbeta för att främja forskning. Vi kan också verka för diagnoskriterier som inte utestänger mängder av smittade och för vård som är specialiserad på våra komplikationer. Och sist men inte minst kan vi höja våra röster när människor riskerar sitt levebröd för att sjukförsäkringssystemet inte anpassats efter denna extraordinära situation.

Även om covid-19 är en sjukdom med många ansikten, så beror den på ett och samma virus. Alla drabbade som inte tillfrisknar ska ha rätt till utredningar, vård och behandlingar, oavsett om man ligger på sjukhus, äldreboende eller hemma i sjuksängen. Rehabilitering är också viktig, men först måste aktiv sjukdom skiljas från återhämtning, så att åtgärder inte riskerar att bli skadliga. Det finns mycket att säga. Vi kommer inte tystna och vi kommer inte lämna några patientgrupper efter oss. Men vi behöver dig som drabbats, oavsett om du är sjuk, anhörig eller har andra motiv för ditt engagemang. Antingen som aktiv eller stödjande medlem.

Hoppas verkligen att du vill vara med i Svenska Covidföreningen. Just nu är medlemsavgiften frivillig, eftersom vi behöver en stor och stark rörelse mer än pengar. Men vi hoppas ändå att du som kan väljer att stödja oss ekonomiskt så att vi kan få till en så bra verksamhet som möjligt.

Hjälp oss att bidra till ett samlat tag om den svenska folkhälsan under pandemin. Det handlar både om rätten till liv och rätten att kunna leva. Det är ingen liten sak.

Välkommen!

Åsa Kristoferson Hedlund Ordförande, Svenska Covidföreningen

*siffran är baserad på Novus Coronastatus (https://novus.se/novus-coronastatus/)

Fler nyheter