Styrelsen

Ordförande

Tove Lundberg, Region Skåne.

Vice ordförande

Emma Moderato, Region Stockholm.

Sekreterare

Susanne Liljeholm Hjelm, Region Kronoberg.

Kassör

Tony Håkansson, Västra Götalandsregionen.

Ledamot

Tommy Ring, Region Stockholm

Ledamot

Annette Marmaridou, Region Stockholm.

Ledamot

Mary Douglas, Region Skåne

Ledamot

Mats Carlberg, Västra Götalandsregionen

Pär Thorhard

Ledamot

Pär Thorhard, Region Stockholm

 1:a suppleant

Ulrika Bengtsson, Västra Götalandsregionen.

 2:a suppleant

Johan Dahlfors, Region Stockholm.

 3:a suppleant

Jenny Hedin, Region Stockholm.