Styrelsen

Åsa Kristoferson

Ordförande

Åsa Kristoferson Hedlund, Östergötland. Född 1977

Emma Moderato

Sekreterare

Emma Moderato, Stockholm. Född 1989

Emma Mårtensson

Ledamot och talesperson

Emma Mårtensson, Uppsala. Född 1981

Susanne Liljeholm Hjelm

Kassör

Susanne Liljeholm Hjelm, Kronoberg. Född 1962

1:a suppleant

Lisa Henricson, Göteborg. Född 1978

2:a suppleant

Tommy Ring, Närke

Gisela Rosenkvist, suppleant

3:e suppleant

Gisela Rosenkvist, Göteborg. Född 1964