Styrelsen

Åsa Kristoferson

Ordförande

Åsa Kristoferson Hedlund, Östergötland. Född 1977

Mathilda Sundvall

Vice ordförande

Mathilda Sundvall, Stockholm. Född 1981

Emma Moderato

Sekreterare

Emma Moderato, Stockholm. Född 1989

Linda Levin

Kassör

Linda Levin, Sörmland. Född 1976

Emma Mårtensson

Ledamot och talesperson

Emma Mårtensson, Uppsala. Född 1981

Ledamot

Freja Huitfeldt, Stockholm. Född 1979

Andreas Greén

Ledamot

Andreas Greén, Östergötland

Susanne Liljeholm Hjelm

Ledamot

Susanne Liljeholm Hjelm, Kronoberg. Född 1962

Ledamot

Ylva Thyren, Uppland. Född 1990

1:a suppleant

Lisa Henricson, Göteborg. Född 1978

2:a suppleant

Tommy Ring, Närke

Gisela Rosenkvist, suppleant

3:e suppleant

Gisela Rosenkvist, Göteborg. Född 1964