Kategori Forskningsnytt, Nyheter

Det här är en sammanfattning av studien Persistent complement dysregulation with signs of thromboinflammation in active Long Covid, publicerad i Science den 19 januari 2024. 

I denna schweiziska studie undersöktes 113 patienter med mild eller svårare akut covid-19 noga i akutskedet och följdes upp efter 6 månader och 1 år tillsammans med 39 friska kontrollpersoner. Syftet var att identifiera biomarkörer i blodet associerade med postcovid. Vid 6-månaderskontrollen hade 40 patienter utvecklat postcovid och 73 tillfrisknat. Sammanlagt analyserades mer än 6500 blodproteiner.

Vad man fann var att alla patienter med covid-19 uppvisade en aktivering av det så kallade komplementsystemet i samband med sitt akuta insjuknande. Vid uppföljningen efter 6 månader kvarstod den förhöjda aktiviteten hos patienter med postcovid men inte hos de individer som tillfrisknat.

Komplementsystemet är en viktig del av det medfödda immunförsvaret och består av ett 30-tal blodproteiner. Systemets viktigaste uppgift är att underlätta för fagocyter (ätarceller) att oskadliggöra virus eller bakterier som invaderat kroppen. Det spelar också en viktig roll för uppkomst och reglering av inflammation.

När komplementsystemet aktiveras initieras kedjereaktioner som när de är väl balanserade kan lyckas med att oskadliggöra virus och förhindra spridning. Om en överdriven aktivering sker kan försvarssystemet i stället skada den egna kroppen. Detta var vad man såg hos patienterna med postcovid. Ett antal biomarkörer visade tecken på skadade celler, bland annat i blodkärlens väggar. Man fann också en ökad förekomst av markörer för blodproppsbildning. Fynden var allra tydligast hos de patienter vars postcovid kvarstod efter 12 månader.

En väg för aktivering av komplementsystemet är via antikroppar. Man fann hållpunkter för att denna mekanism var aktiverad. Orsaken skulle kunna vara kvarvarande rester av SARS-CoV-2 i kroppen. En annan möjlig förklaring såg man i det faktum att postcovidpatienter hade förhöjda nivåer av antikroppar mot Epstein-Barr-virus (EBV) och Cytomegalvirus (CMV) talande för reaktivering av dess virus.

Forskarna konkluderar att proteiner relaterade till komplementsystemet, blodproppsbildning och inflammation hör till de viktigaste biomarkörerna vid postcovid. Det finns ett behov av ytterligare undersökningar och studier för att förstå hur dessa system fungerar och hur de kan användas för diagnos och behandling.

Carlo Cervia-Hasler et al. ,Persistent complement dysregulation with signs of thromboinflammation in active Long Covid.Science383,eadg7942(2024).DOI:10.1126/science.adg7942 

Marianne Hartford, docent och läkare

Fler nyheter