Kategori Vård, Forskning & kunskap, Nyheter

Rapid guidelines till vården

NICE har tagit fram kliniska riktlinjer till vården, COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. Riktlinjerna publicerades den 18 december 2020. Du kan ta del av dem här.

 

Fler nyheter