Kategori Nyheter, Pressmeddelanden, Sjukförsäkring

Nya sjukförsäkringslagen riskerar att inte hjälpa

I dag träder den nya sjukförsäkringslagen i kraft, som januaripartierna påstår ska stoppa utförsäkringarna av patienter med långtidscovid. Men för att omfattas av regeländringen måste den sjuke bevisa att prognosen är god. Detta är många gånger en omöjlig uppgift för den som har insjuknat i en ny sjukdom, menar Svenska Covidföreningen.

Lagändringen innebär att arbetsförmågan hos den som varit sjuk i 180 dagar ska fortsätta bedömas mot den arbetsplats man har istället för mot hela arbetsmarknaden. Men bara om övervägande skäl talar för att man inom 365 dagar kan återgå till sitt arbete i samma omfattning som tidigare. Med övervägande skäl menas att sannolikheten ska överstiga 50 procent.

– Det är inte rocket science att konstatera att de som insjuknat i en ny sjukdom inte har någon prognos, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande i Svenska Covidföreningen. Vi har tidigt i processen informerat regeringen om att alla krav på prognos riskerar att exkludera långtidscovidpatienter, men man har låtit bli att ta till sig av det.

Att patientgruppen saknar prognos kommer även till uttryck i det försäkringsmedicinska beslutsstöd som nyligen presenterades av Socialstyrelsen, som ska fungera som stöd för handläggarna på Försäkringskassan.

– Detta sammantaget kan till och med göra att våg två och tre av långtidssjuka sätts i en ännu sämre sits än första vågen långtidssjuka, befarar Emma Moderato, talesperson för Svenska Covidföreningen.

För att en prognos ska kunna sättas krävs det mer kunskap om vad som orsakar patientens symtom. Men trots att WHO uppmanat beslutsfattare att samla patientgruppen på multidisciplinära mottagningar för att lära mer om sjukdomen, har bara ett fåtal sådana inrättats i Sverige.

– I den svenska vården är kunskapsläget om långtidscovid fortfarande lågt. Vet läkarna inte vad de ska utreda är det väldigt svårt att få ett underlag som godkänns av Försäkringskassan, oavsett hur sjuk man faktiskt är, fortsätter Åsa Kristoferson Hedlund.

– Och som vanligt ligger man steget efter. Samtidigt som lagen träder i kraft passerar många med långtidscovid 365 dagar av sjukdom. Då uppstår nya problem i sjukförsäkringen som man inte alls har beaktat, avslutar Emma Moderato.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats. 

Fler nyheter