Kategorier
Covid-19 vård Föreläsning Nytt från styrelsen

Patienter med komplexa symtom behöver multidisciplinära insatser! (video)

Föreläsare: Judith Bruchfeld infektionsläkare, tillsammans med Michael Runold lungläkare, Malin Nygren Bonnier fysioterapeut och Marcus Ståhlberg hjärtläkare.

I samarbete med EDS Riksförbund, RME och Fibromyalgiförbundet
7 juni 2021