Kategorier
Nytt från styrelsen

SCF:s valkompass 2022

SCF:s valkompass 2022

Snart är det dags för val i Sverige! Svenska Covidföreningen har därför tagit fram en valkompass med frågor som har skickats ut till alla partier nationellt och regionalt. Svaren kommer att sammanställas och publiceras på vår hemsida innan valet.

Uppvakta dina politiker

Du kan själv använda valkompassen när du pratar med politiker i valstugorna eller uppvaktar dem via mail.

Valkompassen med nationella frågor hittar du här.

Valkompassen med regionala frågor hittar du här.

Mer om valkompassen

Frågorna i valkompassen rör bland annat behovet av ett nationellt kunskapscentrum, barns rätt till vård och statlig finansiering av postcovidvården. I den nationella versionen ställs även frågor om sjukförsäkringen.

Frågorna är inspirerade av resultaten från den medlemsenkät som genomfördes i juni, där vi bland annat frågade medlemmar vad de önskade lyfta fram till svenska beslutsfattare.