Kategori Pressmeddelanden, Nyheter

Folkhälsomyndigheten valde så sent som i torsdags att inte rekommendera covid-vaccin till barn mellan 12 och 16 år. Nu har Barnläkarföreningen skickat över en skrivelse till myndigheten där de menar att fördelarna med vaccinet överväger nackdelarna. I avvägningen har man bland annat beaktat risken för postcovid, något som välkomnas av Svenska Covidföreningen:

– Det är glädjande att Barnläkarföreningen nu lyfter postcovid som en anledning att begränsa smittan. Konstigt nog har det inte varit en självklarhet i Sverige tidigare, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande i Svenska Covidföreningen.

Postcovid är den vanligaste komplikationen av covid-19, både bland barn och vuxna. Enligt WHO drabbas ca 10% av de smittade, och symtomen kan vara svårt funktionsnedsättande. Ändå har frågan inte följts av Folkhälsomyndigheten som till och med exkluderat frågor om de långvariga symtomen ur sin extrainsatta folkhälsoenkät under pandemin, rapporterar TV4.

– Folkhälsomyndigheten har återkommande meddelat oss att de inte följer upp långtidskomplikationerna, berättar Åsa Kristoferson Hedlund. Samtidigt har det inte stoppat dem från att påstå att barn drabbas milt.

Lyssnar Folkhälsomyndigheten nu till Barnläkarföreningens varningar om postcovid, och rekommenderar vaccin från 12 år, så är det ett trendbrott.

– Men det räcker inte med att beakta postcovid i vaccinfrågan, framhåller Åsa Kristoferson Hedlund. Det är en utbredd konsekvens av viruset som måste beaktas i smittskyddsarbetet som helhet. Annars kan Folkhälsomyndigheten varken påstå att de följer andemeningen eller ordalydelsen i sin myndighetsinstruktion.

Faktaruta

Utdrag ur 18 § förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

“Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer.”

Bestämmelsens innebörd är rimligen att Folkhälsomyndigheten ansvarar för att hålla sig informerad om smittans konsekvenser, i vilket postcovid inkluderas, för att kunna rekommendera lämpliga smittskyddsåtgärder.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats. 

Fler nyheter