Kategori Pressmeddelanden, Nyheter, Nytt från styrelsen

För att höja kunskapen om långtidscovid hos Sveriges beslutsfattare släpper Svenska Covidföreningen idag en rapport som pekar ut de problem patientgruppen ställs inför.

Svenska Covidföreningen ser med oro på hur Sverige hamnar efter i såväl hanteringen av långtidssjuka som i utvecklandet av expertis på området. Av de beslutsfattare föreningen talat med är det ytterst få som har en uppfattning om vilken hjälp patientgruppen faktiskt behöver, eller vad den forskning som finns säger.

– Våra samhällsinstitutioner har varken en fungerande omvärldsbevakning eller kunskapsspridning när det kommer till långtidscovid. Med den här rapporten vill vi höja kunskapsnivån hos Sveriges beslutsfattare för att främja skyndsamma och kunskapsbaserade åtgärder, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande i Svenska Covidföreningen.

Trots att långtidssjuka världen över har slagit larm sedan i början av sommaren har varken Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten gjort ansatser att kartlägga problemet med långtidscovid.

– Den låga testkapaciteten som orsakat att sjuka inte fått korrekta diagnoser kan vara en bidragande faktor till att kunskapen inte når fram till de som tar beslut. Omfattningen av problemet går ju därför inte att utläsa ur journalerna eller statistik från Försäkringskassan, fortsätter Åsa Kristoferson Hedlund som undrar vad politikerna har för plan för att kartlägga gruppen långtidssjuka.

Medan Folkhälsomyndigheten i Sverige fortfarande inte vill ta ordet långtidssjuk i sin mun under presskonferenserna har man i Storbritannien redan hunnit avsätta pengar och meddela att över 40 specialistkliniker för långtidssjuka ska inrättas för de uppskattningsvis 500 000 långtidssjuka. Därtill bedrivs redan studier på långtidscovid, och preliminära resultat visar att uppemot 70 procent av långtidssjuka har skador på ett eller flera organ.

– Om man i Sverige tror att problemet ska gå över av sig självt så tror man fel. Det är dags att våra beslutsfattare visar handlingskraft och tar tag i vad som faktiskt är en folkhälsokris. Men för att åtgärderna inte ska bli missriktade krävs kunskap, och den har ansvariga inte idag, avslutar Åsa Kristoferson Hedlund.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats. 

Fler nyheter