Kategori Nytt från styrelsen, Nyheter

I januari 2023 hade Svenska Covidföreningen ett möte med regeringen. Vi lämnade över ett förslag på nationell handlingsplan som innehöll fyra åtgärdsförslag. Nu kan vi glatt  meddela att regeringen har beslutat om tre av fyra punkter i vårt förslag! 

Den 20 april presenterade regeringen två nya regeringsuppdrag. För det första får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett uppdaterat kunskapsstöd om postcovid och utreda förutsättningarna för ett nationellt kunskapscenter. För det andra har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fått i uppdrag att ta fram en forskningssammanställning avseende diagnostik, vård, behandling och rehabilitering av postcovid. 

Vi är så glada över att regeringen ser komplexiteten i frågan och tar flera viktiga nationella initiativ på området samtidigt. Det är också en tydlig signal om att ambitionsnivån gällande postcovid måste höjas i regionerna. Samtidigt är det bara ett första steg i en mycket komplex fråga. En av de viktigaste uppgifterna för Svenska Covidföreningen under 2023 kommer därför vara att föra dialog med myndigheterna och erbjuda dem den expertis vi som patientförening besitter. 

Här kan du lyssna på vår medverkan i Ekots inslag.

Fler nyheter