Kategori Barn, Nyheter, Nytt från styrelsen

Vi skriver på Sydsvenskan debatt

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Genom inkorporeringen erkänns barns rätt till utbildning. Men Sverige åtar sig också att bekämpa sjukdomar bland barn, och bekräftar barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. En balans mellan dessa rättigheter måste eftersträvas, om alla utsatta barn under pandemin ska räknas. Det skriver Åsa Kristoferson Hedlund och Alexandra Svenonius från Svenska Covidföreningen.

Läs artikeln här.

Recent Posts