Kategori Vård, Nyheter, Nytt från styrelsen

Rätt att få klaga på vården

Vi utgår från European Charter of Patient’s Rights, och den 13:e punkten “Rätt att få klaga på vården”, och vill ge information och kunskap om de möjligheter som finns att framföra synpunkter.

Torsdagen den 21 januari – Patientnämnd är kanske det vanligaste forumet som man får veta att man kan vända sig till. Men hur fungerar det, och hur jobbar kommuner och regioner kring möjligheten att ge synpunkter på vårdinsatser?

Fredagen den 22 januari – den sista dagen tar vi upp möjligheten (skyldigheten?) för personal i vården att informera patienter om deras rättigheter i olika vårdsituationer om det finns frågor.

Läs mer: https://fokuspatient.se/events/patientrattighetsveckan/

Fler nyheter