Kategori Nyheter, Pressmeddelanden

Drabbade startar förening för covidsjuka, med syfte att belysa de långsiktiga problemen hos patientgruppen. Genom opinionsbildning ska föreningen verka för ökade forskningsanslag, tillgång till evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats.

Sverige måste både kunna säkra medborgarnas rätt att överleva och möjligheter att fortsätta leva, säger föreningens ordförande Åsa Kristoferson Hedlund.

– Samhället har tyvärr tittat lite för ensidigt på dödstalen. Folkhälsan i stort har kommit i skymundan.

Svenska Covidföreningen menar att det råder brist på kunskap, effektivitet och jämlikhet i patientbemötandet och kommer lyfta flera konkreta förslag. Överst på agendan står bristen på forskning om varför 10-15% av de smittade blir långtidssjuka. Det är en viktig fråga. För utan forskning finns ingen evidensbaserad vård.

– Vi har redan kontakt med många forskare som är intresserade av att forska på långtidscovid, men regeringen måste vakna och öronmärka forskningsmedel för detta, säger Mathilda Sundvall, vice ordförande i föreningen.

– Långtidsscovid är något som både drabbar patienter som legat på sjukhus, på äldreboende och hemma så det är en stor fråga, fortsätter hon.

Svenska Covidföreningen satsar på att bli en självklar part i dialogen om patienterna. Både vad gäller vård- och forskningsfrågor och frågan om de sociala skyddsnäten i samhället.

– Vi kan kan inte låta enskildas liv och ekonomi raseras där viruset drar fram. Det kommer en tid efter pandemin också, betonar Åsa Kristoferson Hedlund.

Svenska Covidföreningen välkomnar alla att bli medlemmar, oavsett om de själva är sjuka, är anhöriga eller har andra skäl till sitt engagemang för människorna som drabbats.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats. 

Fler nyheter