Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området.

  • Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska Covidföreningen, oavsett om du själv är sjuk, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang.
  • Vi har olika arbetsgrupper där du som medlem kan engagera dig.
  • Fler frågor? läs vår FAQ.

Red Hat Display på två rader 48/56pt

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området. Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska Covidföreningen, oavsett om du själv är sjuk, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang.

Icon - Spruta

Rubbe

Text

Icon - Diagram

Rubbe

Text

Swisha

Red Hat Display på två rader 48/56pt

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området. Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska Covidföreningen, oavsett om du själv är sjuk, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang.