Kategori Nytt från styrelsen, Nyheter

Patientperspektivet är mer än så

Det är flera som undrat varför Covidföreningen inte var representerad i Agendas inslag om långtidscovid i helgen. Det var inte för att vi inte försökte. Inför programmet påtalade vi vikten av patientföreningens medverkan. Vi är den enda demokratiska organisation och civilsamhällesaktör som bevakat frågan om långtidscovid utifrån ett patientperspektiv, och som kan ge en helhetsbild av de strukturella utmaningar patientgruppen ställs inför i Sverige. Tyvärr valde Agenda att prata om patienterna istället för med patienterna.

Vi tycker att inslaget överlag blev bra, och är väldigt glada över att slutsatsen i programmet var att fler multidisciplinära mottagningar behövs. Men oviljan att ge utrymme åt patientperspektivet är tyvärr ett mönster som vi sett i kontakt med fler medier (dock inte alla, många gör ett väldigt bra jobb). Det är inte ovanligt att man tycker sig ha patientperspektivet representerat genom en personlig berättelse från en enskild patient.

Självklart är det viktigt att få en förståelse för det personliga lidandet, men att bara få vara sin sjukdom bidrar till stigmatiseringen av sjuka. Patientperspektivet är mer än så, och patienter är mer än sin sjukdomshistoria. Vi är förmögna att göra politiska analyser, påtala strukturella problem och föra vår egen talan i debatten om hanteringen av långtidscovid. Bara för att vi blivit sjuka innebär det inte att vi ska förlora våra röster som samhällsmedborgare. Misströsta icke! Svenska Covidföreningen krigar vidare och kommer alltid ha ett ord med i debatten.

Fler nyheter