Kategori Pressmeddelanden, Nyheter, Vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att kartlägga regionala skillnader i postcovidvården. Särskilt tyngd läggs vid vård som erbjuds barn med postcovid, en grupp som enligt Barnombudsmannen drabbats mycket hårt av pandemin. Svenska Covidföreningen har länge slagit larm om ojämlikheterna och barnens utsatthet, och välkomnar nu regeringens initiativ.

– Som patientorganisation vet vi redan att det finns stora regionala skillnader i vården, så det är otroligt välkommet att frågan utreds under det kommande året. Samtidigt hoppas vi att Sveriges regioner tar tillvara möjligheten att samarbeta och lära av varandra redan idag, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande i Svenska Covidföreningen.

I en del regioner finns utredande specialistmottagningar för postcovid. En kartläggning från Sveriges Radio visar dock att flera regioner bryter mot Socialstyrelsens rekommendationer då de inte ens har en plan för ett strukturerat omhändertagande av patientgruppen.

– Patienter i vissa regioner är fortfarande sängbundna av tillstånd som mottagningar i andra regioner kan utreda och behandla. Var i landet du bor ska inte få avgöra om du får vård eller inte, understryker Åsa Kristoferson Hedlund.

Utredningen som ska ledas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys förväntas även inhämta synpunkter från andra relevanta aktörer.

– Som patientorganisation ser vi fram emot att få bidra med våra medlemmars erfarenheter, avslutar Åsa Kristoferson Hedlund.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats. 

Fler nyheter