Kategori Pressmeddelanden, Nyheter, Vård

Det är inte bara drabbade som har upplevt bristande stöd och information om postcovid. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys efterfrågar även anhöriga mer information om paraplydiagnosen. Nu publicerar Svenska Covidföreningen det första informationsmaterialet riktat till anhöriga på svenska.

– Det här är något som våra medlemmar har efterfrågat länge. Nu vill vi i samarbete med vården nå ut med materialet till så många berörda som möjligt, säger Tove Lundberg, ordförande i Svenska Covidföreningen.

Som närstående till någon med postcovid kan det vara svårt att förstå hur man kan stödja och vara delaktig i vård och rehabilitering på bästa sätt. Symtomen syns oftast inte utanpå och det kan vara svårt att för den drabbade att förklara för omgivningen hur hen mår och vad hen behöver. Därför har Svenska Covidföreningen tagit fram ett faktagranskat informationsmaterial om postcovid, för att den som är anhörig, vän, lärare, chef eller kollega ska kunna stödja på bästa sätt. Där framgår också vart man som anhörig kan vända sig för att få stöd.

– Sjukdom drabbar alla relationer och hela familjer. Postcovid är dessutom nytt, vilket innebär att vården inte har haft den kunskap de behöver för att kunna ge information på samma sätt som vanligt. Det leder till en ovisshet som många av våra medlemmar beskriver som påfrestande, fortsätter Tove Lundberg.

Barnombudsmannen och Myndigheten för vård-och omsorgsanalys har också understrukit att det är viktigt att beakta situationen för barn som är anhöriga till någon drabbad eller själva sjuka. Något material som riktar sig specifikt till barn finns dock inte än.

– Nu när två myndigheter har påtalat barnens behov hoppas vi att någon aktör vill ta på sig ledartröjan i det arbetet. Som ideell patientförening hjälper vi gärna till, avslutar Tove Lundberg.


Vårdgivare som önskar sprida materialet kan anmäla intresse via denna länk.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats.

Till pressrum


Till dig som står nära någon med postcovid

Oktober 2022

Ett informationsmaterial om långvariga besvär efter covid-19

Ladda ner

Fler nyheter