Kategori Nyheter, Nytt från styrelsen

Vad bör bli nästa steg på postcovidområdet?

Den 25 januari träffade Svenska Covidföreningen socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarbergs statssekreterare. Med oss hade vi flera postcovidexperter från forskning, klinisk verksamhet och forskningsfinansiering för att tillsammans kunna svara på departementets frågor.

Vi presenterade ett förslag på nationell handlingsplan för postcovid. Ska vi leva med viruset måste vi nämligen kunna hantera dess långtidskonsekvenser.

Regeringen bör:

  • Ge SBU ett utvidgat och förlängt uppdrag. Omvärldsbevakningen måste bli bättre.
  • Socialstyrelsen bör ta fram ett nationellt kliniskt kunskapsstöd. Kunskap måste spridas om vi vill få en jämlik vård.
  • Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att accelerera lärandet.
  • Ge öronmärkta pengar till multidisciplinära mottagningar i varje sjukvårdsregion. Postnummer avgör inte vårdbehov.

Vi hoppas på en god fortsatt dialog med departementet och att 2023 blir ett handlingens år.

Tack för att ni deltog:

Judith Bruchfeld, docent, överläkare, specialist infektionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Mira Ernkvist, PhD, Forskningschef, Hjärt-Lungfonden
Per Julin, specialist i medicinsk rehabilitering, överläkare, postcovidmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset
Jan Nilsson, ordförande för kommittén för hälsofrågor, Kungliga Vetenskapsakademien
Marcus Ståhlberg, docent, specialistläkare, ME kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Fler nyheter