Kategori Debattartiklar, Nyheter

Replik på “Besvär och symptom inte detsamma som sjukdom” (15/9):

Östryd skriver att det är läkares och vetenskapens roll att bedöma om symtom är sjukdom eller inte. Som patient välkomnas jag inte direkt i debatten även om jag är påläst.

Men jag respekterar kunniga läkare och vetenskap. Så istället för att utveckla mina synpunkter så citerar jag expertisen inom långtidscovid. Lynne Turner-Stokes, professor i rehabiliteringsmedicin, på ”Royal Society of Medicine webinar”:

”Innan vi får människor att träna är det viktigt att vara säker på att det kommer att vara säkert. Vi behöver korrekt utvärdering av hjärta och lungfunktion och vi måste ta det långsamt och stegvis.”

Och hur skulle expertisen bemöta Östryds avfärdande av mitt påstående att man inte kan utesluta sjukdom innan man tagit fram tester och utredningar för långtidscovid?

Carl Savage, läkare och senior forskare på Karolinska institutet, skriver om detta i Läkartidningen:

”Att avfärda en patientberättelse på grund av brist på diagnostiska verktyg är inte bara ett exempel på bristande empati (lindra och trösta om man inte kan bota) och professionalism, det är även tecken på en allvarlig brist i förståelsen av vetenskapens roll inom medicinen.”

Här tackar jag för debatten, med hopp om att patientperspektivet ska värdesättas mer, särskilt när det råder brist på forskning och ödmjukheten borde vara central i vården.

Emma Mårtensson, talesperson i Svenska Covidföreningen

Fler nyheter