Vårt informationsmaterial

Här kan du hämta, och om du vill, skriva ut vårt material.

Informationsblad

Infoblad-3.0
-En patientförening för coviddrabbade-
Pdf: A4, 4 sidor, version 3

Rapporter

Rapport: Långtidssjuka i covid-19 - den uteblivna hanteringen av pandemins största patientgrupp
Pdf, A4, 21 sidor
För lite och för långsamt
Pdf, A4, 39 sidor

Ladda ner