Vårt informationsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner vårt informationsmaterial.

Synövningar som du kan göra hemma
I samarbete med Jan Johansson, Leg optiker, med dr och forskare vid Karolinska Institutet.

2022-06-13, 2 sid

Det är som att vi inte finns
Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening som företräder
de som drabbats av covid-19 och postcovid

2022-04-13

Behov av kunskap om postcovid i äldrevården
Svenska Covidföreningen har genomfört en undersökning i landets kommuner. Resultaten visar att det finns utvecklings- områden i arbetet med postcovid i äldrevården.

2022-03-07, 1 sid

Tips och råd inför optikerbesök med Covid-19
I samarbete med Jan Johansson, Leg optiker, med dr och forskare vid Karolinska Institutet.

2022-02-13, 1 sid

Tidslinje, uppdaterad, v2
Hanteringen av postcovid i Sverige och internationellt

2021-08-29, 42 sid

För lite och för lågsamt
Varken individerna eller samhället har råd att vänta.
(Svenska covidföreningens kommentar till Rehabiliteringsuppdraget)

2021-02-16, 39 sid

Långtidssjuka-i-covid-19-den-uteblivna-hanteringen-av-pandemins-största-patientgrupp

Långtidssjuka i covid-19
Den uteblivna hanteringen av pandemins största patientgrupp

2021-01-10, 21 sid, (rapport)

Infoblad-3.0

Infoblad-3.0 – En patientförening för coviddrabbade

2021-02-02, 3 sid