Vårt informationsmaterial

Här kan du hämta, och om du vill, skriva ut vårt material.

Informationsblad

Bli medlem i svenska covidföreningen
Pdf, A4, 2 sidor

Rapporter

Rapport: Långtidssjuka i covid-19 - den uteblivna hanteringen av pandemins största patientgrupp
Pdf, A4, 21 sidor
KOMMER!