Kategori Nyheter, Vård

Har du drabbats av en nyinfektion?

Smittspridningen är återigen hög och många drabbas av covid-19-infektion. Samtidigt vittnar flera av våra medlemmar om att kunskapsnivån om utredning och behandling varierar kraftigt mellan husläkare i primärvården. Vi vill därför tipsa om Region Stockholms kunskapsstöd vid akut covid-19-infektion, som du kan skriva ut och ta med dig till din läkare. Där finns flera förslag på utredningsåtgärder och behandling. Bland annat beskrivs hur saturation bör mätas både i vila och ansträngning och hur en fas-2-studie talar för att en inhalationssteroid som sätts in tidigt i sjukdomsförloppet kan lindra och korta sjukdomsförloppet samt förhindra sjukhusinläggning.

Fler nyheter