Kategorier
Covid-19 vård Nytt från styrelsen

Kunskapsnavet för postcovid monteras ner

Imorgon stänger Region Stockholm mottagningen i Solna, som varit Sveriges multidisciplinära kunskapscenter för postcovid. Många patienter har inte fått någon som helst information om sin fortsatta vård, och IVO har inlett en granskning eftersom patientsäkerhetsanalys saknas.

Mottagningen i Huddinge – som styrs av hälsoprofessionerna och inte av specialistläkare – meddelar i sin tur att planen är att skicka tillbaka patienterna till primärvården. Men patienterna kommer redan från primärvården som inte har kunnat hjälpa, och som har bedömt att patienten är i behov av specialistvård. Det hela vittnar om en bristande insikt om hur komplext och funktionsnedsättande postcovid faktiskt är.

Det är tydligt att region Stockholm inte har patienterna eller kunskapsbyggandet i fokus. Allt handlar om att dra ner på kostnader, samtidigt som man låtsas att Huddinge-mottagningen är ett lika gott alternativ. Det stämmer inte.

Patienterna har inte valt att bli långtidssjuka. De har drabbas hårt av det virus som orsakat pandemin. Ett virus som ansvariga i Sverige varit senfärdiga med att stoppa, och som de nu inte vill hantera konsekvenserna av.

Läs mera på Sveriges Radio:
”Hör Cecilia Chrapkowska vars liv förändrades när hon fick långtidscovid, i reportage av Karin Wirenhed”: https://sverigesradio.se/artikel/nu-stangs-sveriges-forsta-postcovidmottagning