Kategori Delta i studier, Nyheter

Studie på antikroppstest

Det finns idag en stor mängd olika serologiska tester på marknaden där man hävdar att mätning av antikroppssvar ger en bedömning av immunitet. Om testerna fungerar har de mycket stor potential. Dock har det visat sig att det finns stora kvalitetsskillnader mellan testerna. För att kunna ta fram en kvalitetssäkrad metod vill forskare vid Karolinska institutet samla in blod från personer som diagnosticerats med covid-19 och nu tillfrisknat.

Läs mer om studien här

Fler nyheter