Kategorier
Studier på gång

Hjälp till att kvalitetssäkra antikroppstester för covid-19

https://nyheter.ki.se/annons-hjalp-till-att-kvalitetssakra-antikroppstester-for-covid-19

Karolinska Institutet
Annons 2020-10-16: Hjälp till att kvalitetssäkra antikroppstester för covid-19

Det finns idag en stor mängd olika serologiska tester på marknaden där man hävdar att mätning av antikroppssvar ger en bedömning av immunitet. Ifall testerna fungerar har de mycket stor potential. Dock har det visat sig att det finns stora kvalitetsskillnader mellan testerna.

För att kunna ta fram en kvalitetssäkrad metod vill vi i denna studie samla in blod från personer som diagnosticerats med Covid-19 och nu tillfrisknat.