Kategori Engagera dig, Nyheter

Skriver du flytande byråkratiska?

Svenska Covidföreningen skriver olika typer av rapporter och underlag i vårt påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker. För att kunna göra verklighet av alla våra idéer behöver vi bli fler vassa pennor. Det är ett plus om du är eller vill bli insatt i de frågor föreningen driver och gillar strategiskt påverkansarbete. Uppgifterna kan bland annat bestå av att:

  • Ingå i arbetsgrupp som jobbar gentemot Socialstyrelsen med anledning av regeringsuppdraget om postinfektiösa tillstånd
  • Bevaka beslutsprocesser nationellt och regionalt i frågor som är relevanta för våra medlemmar
  • Föra dialog med myndigheter och regioner
  • Författa skrivelser till myndigheter och regioner

Låter det intressant?

Att vara engagerad i föreningen

Det finns en stor förståelse för att man har bättre och sämre perioder och att man inte kan prestera som när man var frisk, men trots allt har vi lyckats åstadkomma en hel del tillsammans! Vi tror på ett öppet och prestigelöst klimat där vi visar förståelse för varandras sjukdom, samtidigt som vi är tydliga med vad vi orkar eller inte orkar. Vi arbetar ofta i projektgrupper och kör man fast finns det alltid någon att bolla med.

Eftersom vi är en helt digital förening behöver du ha grundläggande tekniska kunskaper och kunna sätta dig in i de program vi arbetar i.

Du behöver inte vara publik med ditt engagemang.

Alla engagemang är ideella. 

Fler nyheter