Kategori Engagera dig, Nyheter

Hjälp föreningen att växa

Svenska Covidföreningen bildades sommaren 2020. Vi har växt i rekordfart och har idag över 4 000 medlemmar. Det innebär flera utmaningar när det kommer till föreningsstruktur, internt utvecklingsarbete och byggande av långsiktig stabilitet. För att kunna tackla utmaningarna behöver vi bli fler med erfarenhet av dessa områden i ideell sektor.

Uppgifterna kan bland annat bestå av:

  • Förbättra strukturer för att underlätta medlemsengagemang
  • Framtagande av rutiner och policys
  • Framtagande av internutbildningar

Låter det intressant?

Att vara engagerad i föreningen

Det finns en stor förståelse för att man har bättre och sämre perioder och att man inte kan prestera som när man var frisk, men trots allt har vi lyckats åstadkomma en hel del tillsammans! Vi tror på ett öppet och prestigelöst klimat där vi visar förståelse för varandras sjukdom, samtidigt som vi är tydliga med vad vi orkar eller inte orkar. Vi arbetar ofta i projektgrupper och kör man fast finns det alltid någon att bolla med.

Eftersom vi är en helt digital förening behöver du ha grundläggande tekniska kunskaper och kunna sätta dig in i de program vi arbetar i.

Du behöver inte vara publik med ditt engagemang.

Alla engagemang är ideella.

Fler nyheter